Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine

                                                                     

Opći uvjeti korištenja i poslovanja (dalje: Opći uvjeti) odnose se na  internet trgovinu - kupnju robe/proizvoda i usluge internetske trgovine - nape.hr - koja je u vlasništvu trgovačkog društva Remteh d.o.o. iz Zagreba.

Značenje pojmova:

Korisnik – posjetitelj web stranice

Registrirani korisnik - registrirani posjetitelj Web stranice – kupac, može pristupiti i ostalom sadržaju on-line izdanja te davati  svoje komentare.

Prodavatelj (davatelj usluge) - trgovačko društvo

Remteh d.o.o.

Kamenarka 25a

10010 Zagreb, Hrvatska (Croatia),

Društvo je upisano u sudski registar Tgovačkog suda u Zagrebu,

MBS: 01747240

OIB: 10804365364  

 

Kontakti:

Tel. 385 1 66 78 222

e-mail: info.nape.hr

 

Kupac /potrošač/ koji kupuje putem ove internetske trgovine može biti samo fizička punoljetna i potpuno poslovno sposobna osoba ili pravna osoba koja uredno posluje.

Ispitanik/korisnik - fizička osoba - pojedinac (kupac i korisnik internet marketinga) čiji se osobni podaci prikupljaju i obrađuju.

Webshop omogućuje kupnju robe iz ponude – prodajnog asortimana prodavatelja i raspoloživih količina, koji su prikazani na stranicama Internetske trgovine - nape.hr

Korisnik je odgovoran za ispravnost podataka koje je naveo za potrebe korištenja usluge Webshopa, odnosno kupnje.

Kupac može realizirati kupnju samo prethodnim davanjem privole za obradu/korištenje osobnih podataka potrebnih za realizaciju kupnje (prava i obveze kupca) koja je istaknuta na web stranici.

Nakon davanja posebne privole za korištenje osobnih podataka, korištenjem internet trgovine, smatra se da je kupac dao suglasnost/prihvatio ove Opće uvjete korištenja i poslovanja za internet trgovinu.

Predugovorne obavijesti (informacije) i Opći uvjeti  podložni su promjenama u bilo kojem trenutku. Stoga, kod svake posjete Internet trgovini  potrebno je upoznati se s obavijestima i uvjetima korištenja i poslovanja.

Ovi opći uvjeti i dana privola u vezi s obradom osobnih podataka, čine sastavni dio potrošačkog/prodajnog ugovora koji se u skladu sa Zakonom smatra ugovorom sklopljenim na daljinu.

Jezik

Jezik komunikacije na internetskim stranicama prodavatelja je hrvatski jezik.

 

OGRANIČENJA KORIŠTENJA

Kupac  se obvezuje:

-da neće unositi ili distribuirati putem web stranice sadržaje koji su suprotni zakonskim propisima, sadržaje kojima se vrijeđaju tuđa prava i interesi te prijeteće, vulgarne,  pornografske i slične sadržaje. Davatelj usluge/prodavatelj ima pravo spriječiti  pristup korisnicima na web stranice na kojima se obavljaju radnje suprotne ovim općim uvjetima korištenja te s te osnove ne snosi nikakvu odgovornost.

-da neće kršiti prava intelektualnog vlasništva, da neće dokumente, podatke i informacije objavljene na web stranici reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način  koristiti u komercijalne svrhe  već za osobne potrebe  uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava bilo davatelja usluge ili trećih osoba.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica Korisnik web stranice/kupac  prihvaća  sve rizike koji nastaju iz tog korištenja  te prihvaća korisititi sadržaj web stranica/Webshop za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. 

Davatelj usluge/prodavatelj ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost  bilo koje informacije i podatka pohranjenih na web stranicama ukoliko i kada su podaci preuzeti iz nekog drugog izvora.

Davatelj usluge/prodavatelj neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica  iz tehničkih razloga ili prekida internetske veze prilikom korištenja Webshop-a niti će odgovarati ili snositi troškove za  korištenje računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i internet trgovini.

Ako se na web stranici nalaze drugi oglašivači oni su odgovorni za te sadržaje oglašavanja te prodavatelj nije odgovoran za pogreške i nepravilnosti tih propagandnih materijala.

Upućivanje na druge linkove

Internet stranica prodavatelja može upućivati korisnika na druge linkove koji su izvan kontrole prodavatelja te korisnici na njih pristaju na vlastitu odgovornost. Prodavatelj nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama.

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

 

Kupac ima pravo, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, uputiti prodavatelju  pisani prigovor na slijedeći način:

- putem pošte na adresu: Remteh d.o.o., Kamenarka 25a, 10010 Zagreb

- elektroničkom poštom na e-mail adresu: info@nape.hr

- izravno u našoj poslovnici

Prodavatelj će odgovoriti  pisanim putem na prigovor potrošača  u roku od 15 dana od dana primitka prigovora. Evidenciju o uloženim prigovorima prodavatelj će čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Kupac se uvijek može prodavatelju obratiti s upitima, sugestijama, prijedlozima putem naznačenih tel. brojeva i adresa.

 

REGISTRACIJA  

 

Korisnik se registrira na web stranici prodavatelja.

Registrirani korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i lozinke te je odgovoran za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom.

U slučaju sumnje o nedopustivom korištenju njegova korisničkog imena i lozinke obvezan je odmah obavijestiti davatelja usluge-prodavatelja putem kontakta objavljenog na web stranici.

Naručitelj/Kupac odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupovine artikala.

Nakon uspješne autorizacije i privole u vezi s obradom/korištenjem osobnih podataka registrirani korisnik može nastaviti kupnju putem internet trgovine  (Webshop), a u slučaju neuspješne autorizacije postupak se prekida.

 

NARUDŽBA

 

Kupac naručuje proizvod elektroničkim putem nakon odabira na temelju slike i osnovnih podataka o proizvodu na web stranici. Slike su ilustrativne prirode te ne mogu odgovarati u svim detaljima stvarno dobavljivom proizvodu. 

Klikom na  „Dodaj u košaricu“  odabrani proizvod  sprema se u potrošačku košaricu. Postupak se ponavlja do završetka odabira.

Klikom na košaricu prikazuje se sadržaj košarice koji se može promijeniti ili ukloniti iz košarice.  Po završetku izbora artikala klikom na  „Naruči“ otvara se obrazac za postupak narudžbe. Kupac treba ispuniti  polja potrebna za dostavu te odabrati  jedan od načina plaćanja.

Kupac može proizvode naručiti i potem telefona te će mu na njegovu mail adresu biti poslana ponuda za odabrane proizvode. Prihvaćanjem ponude kupac ujedno i prihvaća Opće uvijete poslovanja Internet trgovine.

Po završetku narudžbe, kreiran je upit prema kojemu provjeravamo dostupnost i rok isporuke odabranih proizvoda te na vašu adresu šaljemo ponudu. Rok isporuke naveden u ponudi odnosi se na radne dane. Narudžba se smatra pravovaljanom tek kad kupac potvrdi da se slaže sa uvijetima iz ponude te time ujedno i prihvaća Opće uvijete poslovanja Internet trgovine.

Prodavatelj  nije odgovoran za troškove koje ima kupac pri pregledavanju i pretraživanju web stranice (telefona, podatkovnog prometa i sl.) ili za bilo koje druge troškove  do kojih može doći prilikom narudžbe ili pregledavanja, odnosno  pretraživanja web stranice.

 

CIJENE      

Istaknute cijene su maloprodajne s uključenim PDV-om. Cijene proizvoda istaknute su u valuti europske unije - euru (E).

Tečaj konverzije kune u euro je - 1 euro = 7,53450 kuna.

Ponuda prikazuje odabranu robu s cijenama sukladno odabranom načinu plaćanja te eventualnim trenutnim akcijama i popustima kao i iznosom troškova dostave koju plaća kupac, što sve čini ukupnu cijenu.

Prodavatelj zadržava pravo promjene cijene. Cijene se mogu mijenjati bez prethodne najave sve do trenutka  narudžbe, odnosno trenutka  sklapanja ugovora.

Istaknute cijene vrijede za gotovinsko, virmansko i kartično plaćanje.

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti prodavatelju jednim od načina plaćanja navedenim posebno na stranici Internet  trgovine.

Sve do potpunog plaćanja proizvoda iz potvrđene narudžbe, proizvodi ostaju u vlasništvu prodavatelja neovisno jesu li već dostavljeni kupcu. U slučaju neplaćanja ili nepotpunog plaćanja, prodavatelj ima pravo zahtijevati vraćanje proizvoda u kojem slučaju proizvodi ne smiju biti rabljeni, oštećeni i vraćaju se u stanju u kakvom su zaprimljeni.

          

OBAVIJEST O PRAVU KUPCA NA JEDNOSTRANI  RASKID UGOVORA

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Kupac može jednostrano raskinuti ugovor sklopljen u Internet trgovini  (ugovor sklopljen na daljinu) ne navodeći razlog i to u roku od 14 dana od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed (isporučen). Ako se radi o više pošiljaka isporučenih u različito vrijeme, rok se računa od zadnje pošiljke. Ako je ugovorena redovita isporuka proizvoda kroz određeno razdoblje, rok se računa od prve pošiljke robe, odnosno  proizvoda. 

Da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jedostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom da raskida ugovor, koju šalje elektroničkom poštom ili poštom.

Potvrda primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit će se kupcu bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Ako kupac jednostrano raskine  ugovor izvršit će mu se povrat novca koji je primljen, ne uključujući troškove isporuke (dostave). 

Prodavatelj će izvršiti povrat novca  najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je prodavatelj zaprimio izjavu kupca o jednostranom raskidu ugovora pod uvjetom da je kupac vratio proizvod. 

Povrat novca bit će moguće izvršiti tek nakon što proizvod bude vraćen.

Ako kupac jednostrano raskine ugovor dužan je vratiti  proizvod neoštećen, nerabljen s ambalažom kao i sa svom  primljenom pripadajućom dokumentacijom uz proizvod  (račun, i druga pripadajuća dokumentacija) u roku od 14 dana od dana kada je kupac obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Pritom, kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezulat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Smatrat će se da je kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka roka predao robu/proizvod prodavatelju odnosno osobi ovlaštenoj za primanje robe. Prodavatelj će obavijestiti kupca da li će robu/proizvod  preuzeti sam.

Troškove povrata robe snosi sam kupac.

Proizvod koji se vraća ne smije biti korišten.

Sve informacije o povratu robe/proizvoda i novca kupac može dobiti na telefon 01 66 78 222

Kada potrošač/kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača određeno je odredbom tog Zakona s kojim odredbama se kupac može upoznati  klikom na  linku: Zakon o zaštiti potrošaća

 

 

REKLAMACIJA  

Kupac ima pravo reklamacije proizvoda,  u skladu sa zakonskim uvjetima i rokovima.

Ako je kupcu isporučen proizvod koji nije naručio ili ako proizvod ima oštećenja ili grešku, odnosno materijalne nedostatke, kupac ima pravo na reklamaciju proizvoda na koju je prodavatelj dužan odgovoriti u roku od 15 dana.

Reklamacija se obavlja pisanim putem, u pravilu,  putem elektronske pošte info@nape.hr.

Ako Kupac nije primio naručeni  i plaćeni proizvod u roku određenom za isporuku (dostavu) proizvoda,  ima pravo putem kontakata objavljenih na web stranici, prijaviti da proizvod nije dostavljen.  Prodavatelj će  postupiti po takvoj prijavi i utvrditi razloge neisporuke proizvoda u najkraćem mogućem roku te obavijestiti kupca o daljnjem rješavanju  predmeta.

Prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost radi kašnjenja ili nemogućnosti isporuke proizvoda uzrokovane višom silom ili pandemijom.

Kupac ne može postavljati odštetne zahtjeve radi kašnjenja ili nemogućnosti isporuke naručenog proizvoda.

Pri dostavi proizvoda peporuča se da kupac/potrošač odmah pregleda proizvod i o uočljivim, odnosno vidljivim nedostacima  obavijestiti prodavatelja u roku od tri dana ili bez odgađanja.

Ako je zahtjev za zamjenom proizvoda ili povratom novca opravdan, prodavatelj će postupiti u skladu sa zahtjevom kupca  s tim da će trošak ponovnog slanja proizvoda  ili povrata novca snositi prodavatelj.

Povrat proizvoda obavlja se dostavom na adresu trgovca.

Izravne troškove povrata proizvoda snosi kupac, osim u slučaju kada proizvod nije primio  (odbijanje primitka), zbog vidljivih nedostataka ili ako je isporučen drugi proizvod a ne onaj koji je naručen. Kupac je obvezan proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni.

Kupac ne može reklamirati izgled proizvoda jer slika koja ilustrira proizvod ne mora odgovarati u svim detaljima stvarnom izgledu proizvoda.

U slučaju kupnje proizvoda s istaknutom greškom, kupac nema pravo na reklamaciju zbog materijalnog nedostatka.

O svim pravima i rokovima  za materijalne nedostatke, kupac se može informirati  u Zakonu o obveznim odnosima.

 

JAMSTVO (ili GARANCIJA) ZA ISPRAVNOST PRODANE ROBE/PROIZVODA

 

Za proizvode za koje prodavatelj, odnosno proizvođač daje jamstvo za ispravnost proizvoda, prodavatelj će zajedno s kupljenim proizvodom predati kupcu jamstverni list (garanciju).

Proizvodi prodavatelja imaju jamstvo proizvođača te mogućnost servisa kod u jamstvenom listu navedenih ovlaštenih servisa.

Izdanim jamstvom jamči se za ispravnost proizvoda  u tijeku određenog vremena računajući od njegove predaje kupcu.

Prava kupca po osnovi jamstva se gase nakon isteka jamstvenog roka navedenog u jamstvenom listu računajući od dana ovjere jamstvenog lista i/ili datuma na računu izdanom od prodavatelja.

Pri  korištenju jamstva vrijede jamstveni (garancijski) uvjeti  navedeni u priloženom jamstvu danom uz proizvod. 

 

OSTALE ODREDBE

Ugovor na daljinu (potrošački/prodajni ugovor) je jednokratan ugovor koji je konzumiran njegovim potpunim ispunjenjem.

Za sve što nije uređeno ovim uvjetima korištenja primjenjuje se Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obveznim odnosima i drugi zakonski propisi koji dijelom uređuju pojedina pitanja iz ovog područja.

SPOROVI

Prodavatelj i kupac će sve  možebitne sporove uvijek nastojati riješavati  sporazumno, a ako  u tome nikako ne bi  uspjeli, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu. 

Sporovi se mogu riješavati  i izvansudski u slučaju prijedloga za mirenje  pri ovlaštenom centru za mirenje  u skladu sa Zakonom o mirenju i Pravilnikom odabranog centra za mirenje ili pri Sudu časti Hrvatske gospodarske komore (HGK) u slučaju prijave kupca Sudu časti, na koja prava potrošača upućuje Zakon o zaštiti potrošača.